[1]
Z. Ulma, E. Rahayuningsih, and T. D. Wahyuningsih, “Pengaruh Katalis NaOH Terhadap Proses Metilasi Senyawa Brazilein Pada Ekstrak Kayu Secang (Caesalpinia sappan linn) ”, JTETA, vol. 1, no. 1, pp. 1–4, Apr. 2022.